Site icon Sirin house Krabi,Thailand

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 1 วันโปรแกรมทัวร์เกาะห้อง Speed boat

แพจเกจทัวร์เกาะห้อง กระบี่

ทัวร์เกาะห้อง

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์ เกาะห้อง เรือ สปีดโบ๊ท

07.00-08.30 น รถรับนักท่องจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ นักท่องเที่ยวลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว Speed boat นำท่านสู่ “ หมู่เกาะห้อง ” ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี “เสน่ห์แห่งทะเลอันดามัน ”
10.00 น. นำท่านสู่ “ เกาะลาดิง ” เกาะเล็กๆ ที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้านหน้าหาด มีปะการัง เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดูปะการังตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ “ เกาะผักเบี้ย ” ที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะตัวคือ ทรายที่เกาะนี้จะเป็นสีแดง น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเรือจะพาท่านไปยัง “ ทะเลใน ” หรือลากูน หรือ ห้อง อันเป็นที่มาของเกาะห้อง
12.00 น. นำท่านสู่ “ เกาะห้อง ” เกาะที่เงียบสงบ บริการอาหารกลางวันแบบ กล่องปิกนิก หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาว จาก ททท. เล่นน้ำ ชมฝูงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ผ้าขนหนู ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป ชุดสำหรับเล่นน้ำ หรือสามารถดู การเตรียมตัวเที่ยวทะเล กระบี่

เวลารับจากโรงแรม – ไปท่าเรือ
ในเมืองกระบี่ รับ 07.45 น – 08.00 น.
อ่าวนาง รับ 08.00 น. – 09.00 น.
ทับแขก รับ 07.45 น – 08.00 น.
คลองม่วง รับ 07.45 น – 08.00 น.

หมายเหตุ
– กรณีทางอุทยานแห่งชาติ แจ้งเรือออกไม่ได้ เนื่องจากพายุ หรือลมมรสุม สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
– ควรจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย1วัน
– ราคาโปรโมชั่น สงวนสิทธิ์ ให้ลูกค้าจองก่อนการเดินทาง จะได้ในราคาพิเศษ
– ทุกโปรแกรม ไม่รวมค่าอุทยานชาวต่างชาติ
– โปรแกรมทางทะเลขอสงวนสิทธิ์ งดเว้นสำหรับสตรีมีครรภ์เพื่อความปลอดภัย

***โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในวันนั้นๆ***

ราคาสำหรับเด็ก 800 บาท ผู้ใหญ่ 1,000 บาท

Exit mobile version